Co Biblia mówi o przyszłości kościoła i Polski?W związku z Narodowym Dniem Czytania Biblii, postanowiłem nie tylko poczytać biblię (po raz kolejny) ale także napisać coś na ten temat. Nie chcę aby mnie ktoś (znowu) oskarżył o brak szacunku dla naszych „autorytetów” kościelno partyjnych. Kazali czytać – to czytam przecież.

W jednym zdaniu – wedle biblii czeka nas na pewno kompletna zagłada i rzeź totalna jako nagroda za gwałty na dzieciach.

37 Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” 40 A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili„.
41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=361

Czyli wedle biblii, kiedy ktoś prześladuje a zwłaszcza gwałci dziecko to oznacza to że zrobił to samemu Jezusowi. To się troszkę różni od „interpretacji” biblii przez naszych pseudo-księży i biskupów którzy nawet czasami twierdzą że bycie zgwałconym przez księdza to zaszczyt bo po święceniach ciało księdza staje się ciałem Jezusa. Jeżeli ktoś ma poparcie dla tej ciekawej teorii, to bardzo proszę o cytaty z biblii. Nie z jakiegoś Podręcznika Małego Czekisty, ale właśnie z biblii. Gdzie to jest napisane że celem Jezusa była rozpusta z dziećmi i że po to księża dostają święcenia aby mu takie przygody z dziećmi zdalnie dostarczać???

Co mówi biblia na temat gwałtu?

Otóż to: Bóg wysyła aniołów przebranych za mężczyzn a mieszkańcy Sodomy robią co? Próbują ich… zgwałcić. Karą za to jest kompletne zniszczenie Sodomy przez Boga.

1 Owi dwaj aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich i oddawszy im pokłon do ziemi 2 rzekł: «Raczcie, panowie moi, zajść do domu sługi waszego na nocleg; obmyjcie sobie nogi. a rano pójdziecie w dalszą drogę». Ale oni mu rzekli: «Nie! Spędzimy noc na dworze». 3 Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i weszli do jego domu. On zaś przygotował wieczerzę, poleciwszy upiec chleba przaśnego. I posilili się. 4 Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom, 5 wywołali Lota i rzekli do niego: «Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić!» 6 Lot, który wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi, 7 rzekł im: «Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku!2 8 Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną, pozwólcie, że je wyprowadzę do was; postąpicie z nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem!»3 9 Ale oni krzyknęli: «Odejdź precz!» I mówili: «Sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić! Jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż z nimi!» I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota, inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi.

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=19

To właśnie ten fragment jest oczywiście używany jako uzasadnienie „wierzeń” że Bóg zniszczy każdy kraj w którym pozwala się na homoseksualny seks. Dlatego kościół formalnie jest przeciwko homoseksualizmowi ale to jak widać kompletnie nie przeszkadzało w gwałceniu dzieci obu płci przez różnych rzekomych dostojników kościoła. Wedle naszych kościelnych mędrców, „każdy ma pokusy”. Nie będę się wypowiadał za albo przeciw homoseksualizmowi ale zauważmy tutaj że Bóg nie zsyła zniszczenia dlatego że przyłapał dwóch dorosłych mężczyzn jak się z obopólną zgodą zabawiali ale dlatego że tłum próbował zgwałcić aniołów – wysłanników Boga którzy mieli sprawdzić stopień zdeprawowania miasta.

Co biblia nakazuje człowiekowi który wie że gwałty na dzieciach są grzechem śmiertelnym?

Otóż to – należy tą Sodomę i Gomorę natychmiast porzucić i nawet nie wolno się popatrzeć w tył bo inaczej Bóg zamieni nas w słup soli tak jak zamienił żonę Lota za to.

2 A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota: «Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź stąd. 13 Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć». 14 Wyszedł więc Lot, aby powiedzieć tym, którzy jako [przyszli] zięciowie mieli wziąć jego córki za żony: «Chodźcie, wyjdźcie z tego miasta, bo Pan ma je zniszczyć!» Oni jednak myśleli, że on żartuje.

15 Gdy już zaczynało świtać, aniołowie przynaglali Lota, mówiąc: «Prędzej, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta». 16 Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce – Pan bowiem litował się nad nim – i wyciągnęli ich, i wyprowadzili poza miasto. 17 A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich: «Uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz!»

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=19

Problem w Polsce

Problem w Polsce jest wciąż ten sam. Mamy skorumpowanych możnowładców, ci szukają upośledzonych intelektualnie pachołków, znajdują największych prymitywów jakich można w Polsce znaleźć i czynią z nich dostojników i rzekomych mędrców nadając im tytuły naukowe. Tak robiła PZPR, budując fabryki takich „mędrców” gdzie ci sobie nadawali nawzajem tytuły naukowe i tak zrobił kościół jak tylko uznał że po 1989 roku rządzi Polską. I co z tego wyszło – widać. Nie wolno idioty nazwać idiotą a zboczeńca zboczeńcem bo to „dostojnik” kościoła z tytułami naukowymi.

Mamy mędrców po Prawie Kanonicznym którzy potem z automatu stają się ekspertami od medycyny, mikrobiologii, ginekologii a nawet higieny intymnej. Część z nich potem zabiera się do budowy… elektrowni, no bo przecież mają tytuły z „najważniejszych” polskich uczelni.

Jest jeden sposób aby tą chorą szopkę zakończyć. Kościół natychmiast musi utracić autonomię w Polsce i prawo do mieszania się do polityki.

Czy jest dla Polski/kościoła jakiś ratunek?

Wedle biblii tak. Trzeba znaleźć 50-10 sprawiedliwych, wtedy Bóg odwoła rozkazy zniszczenia kościoła i Polski.

22 Wtedy to ludzie ci2 odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. 23 3 Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? 24 Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? 25 O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?» 26 Pan odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich». 27 Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. 28 Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?» Pan rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu». 29 Abraham znów odezwał się tymi słowami: «A może znalazłoby się tam czterdziestu?» Pan rzekł: «Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu». 30 Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu?» A na to Pan: «Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu». 31 Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?» Pan odpowiedział: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu». 32 Na to Abraham: «O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?» Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu». 33 Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=18

Wie ktoś o 10 sprawiedliwych w rankach kościoła?

Ja wiem tylko o jednym. Tylko ks. Isakowicz-Zaleski od lat wojuje w imieniu prześladowanych dzieci. A co zrobili z nim „dostojnicy” kościoła? Ano próbowali jego też chyba „zgwałcić” tak jak mieszkańcy Sodomy próbowali tych aniołów. Były naciski, groźby, zakazy. Teraz go np. Diecezja Tarnowska skarży bo przecież nie wolno mówić o przygodach kleru z dziećmi – to narusza niepisany kodeks że każdy klub musi się trzymać razem, kłamać jeden za drugiego i się nawzajem chronić przed odpowiedzialnością.

Skarga przeciwko Isakowiczowi-Zaleskiemu trafia na wokandę

Jaki z tego wniosek?

Ano taki że chyba lepiej będzie jeżeli Biblia nie stanowi wytycznych nt. tego co się stanie z Polską i kościołem i lepiej biblii dzieciom nie czytać bo będą miały koszmary. Módlmy się więc że Boga albo nie ma albo że nie bierze swojego „Słowa Bożego” dosłownie.

24 A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana <z nieba>. 25 I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność. 26 Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli5.

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=19

 
SquareAd_10fpsL

Opublikowano w Bajka, Fanatyzm religijny, Komedia, Kościół i oznaczono , , . Bookmark permalink.

Dodaj komentarz