Kontakt

Wszelkie pytania, skargi, sugestie wymagające interwencji administratora należy kierować pod adres e-mail:

slawomir.janczewski@certare.pl

Pod ten adres należy także kierować komentarze których zamierzonym celem nie jest publikacja na stronie certare.pl jako komentarz do wpisów.

Komentarz “

 1. Nielot pisze:

  Zwróćcie uwagę na pk. 2 „bez wymaganych dowodów tej kontroli lub nie spełniające wymagań i – czyli świadectwa legalizacji nie daje prawa „legalnego” użytkowania przyrządu który nie spełnia wymagań. !!!!

  Prawo o miarach

  Art. 26. 1. Kto wbrew przepisom ustawy:
  (…)
  2) wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe,
  podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające wymagań,
  3) użytkuje przyrządy pomiarowe w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1, niezgodnie z warunkami właściwego ich
  stosowania,
  (…)
  – podlega karze grzywny.
  2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania
  w sprawach o wykroczenia.

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001069

Dodaj komentarz