Epidemia w Policji, Wniosek o podjęcie właściwych, wymaganych prawem działań

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
00583 Warszawa
Warszawa
al. Aleje Ujazdowskie 1/3

Epidemia w Policji, Wniosek o podjęcie właściwych, wymaganych prawem działań

Szanowny Pan Jarosław Gowin,

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z uwagą przeczytałem artykuł w prasie zatytułowany:

„Jarosław Gowin o protestujących policjantach: wydawanie zwolnień lekarskich to nabijanie w butelkę „

Oczywiście, nie Pan pierwszy zastanawia się czy te zwolnienia nie są fałszywe. Wiele innych osób zastanawiało się nad tym. Policjanci od razu odpowiadają na takie insynuacje groźbą pozwów o zniesławienie bo faktycznie tego typu rzeczy należy traktować poważnie a zarzuty fałszywych zaświadczeń lekarskich powinny być rozpatrywane wyłącznie przez kompetentne do tego organy.

W przypadku zarzutów a nawet sugestii masowej ogólnopolskiej epidemii, organem który ma ustawowy obowiązek aby takie zarzuty czy sugestie natychmiast zbadać jest Główny Inspektorat Sanitarny, między innymi dlatego, że żartowanie czy grożenie epidemią to tak samo nieodpowiedzialne i bezprawne działania jak np. żartowanie o podkładaniu bomb. Jeżeli natomiast policjanci masowo zakpili sobie z prawa i posługują się np. dokumentacją wydaną na postawie oszustwa to absolutnie organy władzy centralnej mają obowiązek takie działania ukarać bo tolerowanie tego ośmiesza państwo i pokazuje że organy które mają stać na straży praworządności publicznie robią sobie kpiny z prawa i wiarygodności dokumentów.

W związku z charakterem wykonywanej pracy, policjanci mają styczność z osobami z całego świata i dlatego są narażeni na choroby zakaźne bardziej niż reszta społeczeństwa. Nie można zignorować możliwości że faktycznie policjanci zostali czymś zarażeni a potem zarazili innych bo, jak twierdzą, byli zmuszani do pracy pomimo chorób. Taka ewentualność zagraża wszystkim obywatelom bo w wielu sytuacjach nie wolno nam odmawiać kontaktu z policją.

W związku z tym, złożyłem wniosek do Głównego Inspektoratu Sanitarnego aby właściwie zbadał sprawę co wyraźnie należy do ich obowiązków na mocy prawa polskiego i unijnego. Kopię zawiadomienia/wniosku załączam. Został on wysłany przez platformę e-puap i w razie potrzeby dostarczę Urzędowe Poświadczenie Doręczenia. Wnioskuję aby Kancelaria Premiera złożyła podobny wniosek do Głównego Inspektoratu Sanitarnego z urzędu.

Proszę o niezwłoczną informację nt. podjętych działań. Proszę potraktowanie tego jako wiążącej petycji na którą urząd ma obowiązek odpowiedzieć. Uważam jednak, że charakter sprawy wymaga aby urząd odpowiedział na wniosek/petycję niezwłocznie a nie w ustawowym terminie.

Z Poważaniem,

Sławomir A. Janczewski

Zawiadomienie o epidemii zakaźnej

Główny Inspektorat Sanitarny
Wojewódzkie Stacje Epidemiologiczne

Szanowni Państwo,

Jak Państwo prawdopodobnie wiecie z doniesień prasowych, w całej Polsce panuje groźna epidemia wśród policjantów, nazywana przez nich samych “psią grypą”. Skala rozprzestrzeniania się choroby wydaje się wskazywać że jest to groźna, bardzo zaraźliwa choroba która w zawrotnym tempie rozszerzyła się na cały kraj. W niektórych miastach więcej niż połowa funkcjonariuszy wydaje się być zainfekowanych i niezdolnych do pracy, co potwierdzają przy pomocy właściwego do tych celów formularza L4.

Masowe fałszowanie takich formularzy przez lekarzy w różnych częściach kraju wydaje się być niemożliwe na mocy obowiązującego prawa. W związku z tym, na podstawie Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570) żądam podjęcia następujących kroków:

1. Wykonania obowiązkowych badań lekarskich i laboratoryjnych wszystkich zarażonych funkcjonariuszy, poprzez pobranie od wszystkich stosownych próbek krwi, moczu, oraz innych płynów ustrojowych – podstawa prawna Art. 6.1 ustawy, Art. 7.2 i Art. 7.4.

2. Wykonania takich samych badań u wszystkich pozostałych funkcjonariuszy którzy mieli styczność z zarażonymi funkcjonariuszami – podstawa prawna Art. 6.1. 5) ustawy. Jak państwu wiadomo, policjanci niezaprzeczalnie wykonują pracę przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia bądź choroby zakaźnej na inne osoby.

3. Podjęcie stosownych badań w celu identyfikacji patogenów które powodują „psią grypę” i ewentualnego opracowania szczepionki na tą chorobę.

Mam nadzieję, że Państwo rozumiecie że wykonanie takich badań jest jak najbardziej konieczne i wymagane, m.in. z tego powodu że bez takich badań istnieje wyraźna podstawa odmowy jakiegokolwiek kontaktu przez wszystkich obywateli ze wszystkimi funkcjonariuszami policji.

Przypominam, że prawo unijne specyficznie wymaga podjęcia takich działań i poinformowania o nich European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób).

Żądam podjęcia w/w działań i informowanie o nich na bieżąco (tzn. nie rzadziej niż co 2 dni) drogą elektroniczną przez platformę e-puap bądź email faza@faza.com. Zobowiązuję się nieodpłatnie informować opinię publiczną o działaniach podjętych przez urząd poprzez środki komunikacji mi dostępne.

Z Poważaniem

Sławomir A. Janczewski

Podpisy elektroniczne

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2018-11-08T13:06:46.285+01:00
Podpis elektroniczny

Opublikowano w policja, Sądy i oznaczono , , , , . Bookmark permalink.

Dodaj komentarz