Dlaczego Gestapowcy z Bytowa Powinni Być Natychmiast Postawieni przed Sądem

Konstytucja_MM

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 41

3. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania

Kierowca wielokrotnie się dopytuje „czego wy ode mnie chcecie?”. Nie otrzymuje na to odpowiedzi. Policjanci po prostu postanowili powalić go na ziemię i go pobić, bez wyjaśniania o co chodzi. Nie wchodzi tu w grę żadna inna sytuacja, bo ubiór kierowcy pokazuje, że na pewno nie jest on uzbrojony.

Trzeba mieć mózg bezpowrotnie skażony „chorobą policjanta”, aby tego nie zauważyć, albo temu zaprzeczać.

Jak któryś z policjantów uważa, że Konstytucja czy inne prawa nie mogą być przestrzegane, to należy natychmiast zwolnić się z tej roboty.

Jeżeli któryś z gestapowców uważa, że Konstytucja nie jest wystarczająco szczegółowa w tym, co należy zrobić przy zatrzymaniu, proszę sobie przeczytać szczegółowe rozporządzenia w tej sprawie:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów, Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1186

Rozdział 3

Zatrzymywanie osób

§ 8. 1.Policjant przy zatrzymywaniu osoby jest obowiązany podjąć wobec niej kolejno następujące czynności:

  1. określone w § 2 ust. 1;

§ 2. 1.Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z wykonywaniem uprawnień określonych w § 1 pkt 1-3, 5, 7 i 8, jest obowiązany podać swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej.

Kierowcę pobito bo domagał się aby policjanci postępowali zgodnie z prawem.

reklama:

Opublikowano w Pretorianie i oznaczono , , , . Bookmark permalink.

Komentarz “

  1. Rica Tree House , ubicado en el Cobijo Nacional
    de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo de Para los amantes de la opera,
    nuestro hotel en la villa de Madrid está a cincuenta metros de entre las operas más esenciales del país.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Uwaga: Jeżeli odpowiadasz na inny komentarz, naciśnij "Odpowiedz {autor} ↵" przycisk!
Przydatne Funkcje HTML:
<blockquote> Cytowany Fragment </blockquote>
<a href="URL Linku"> Opis Linku </a>